Den här skriften kom till som ett gemensamt projekt våren 2014 av:
Christian Holzer, www.basebo.se, idé, text och foto
Emma Jansson, www.emmajansson.se, text, foto, illustration och layout
Sara Schörling, www.ekomarknaden.com, idé och text
All kontakt till författarna: mail till info@basebo.se

Vi riktar ett tack till:
Jan Bölsche, Berlin
Per Danielsson, Vederhult
Pär-Olof Högstedt, Pinnarp
Anna Lindberg, Länsstyrelsen Kalmar län
Carl Samuelsson, Högarp
Bo Westling, Tranås
Och ett särskilt tack till:
Madelene K. Lundin, Främsteby för korrektur och uppbackning
Turistbyrån i Hultsfred för stöd och översättning till tyska
Turistbyråerna i Vimmerby och Oskarshamn för starthjälp

 

Tryck: Mz-Reklam AB, www.mzreklam.se

Hultsfreds Turistbyrå, Stora Torget 2, 577 26 Hultsfred, www.visithultsfred.se, turism@hultsfred.se, 0495-24 05 05
Vimmerby Turistbyrå, Rådhuset 1, 598 37 Vimmerby, www.vimmerbyturistbyra.se, info@vimmerbyturistbyra.se, 0492-310 10
Oskarshamns Turistbyrå, Hantverksgatan 3, 572 30 Oskarshamn, www.oskarshamn.com, info@oskarshamn.com, 0491-770 72

 

Boken i media:
Vimmerbytidning 20140716
P4 Radio Kalmar 20140714